Månadens Observation: Enkla verktyg åtgärdar rotorsaken till ett problem

Visste du att:

  • “5-Varför” – var som en 4-åring och ställ frågan “varför?” 5 gånger för att nå ner till den underliggande rotorsaken.
  • ”Fiskbensdiagram” – visar orsakssambanden på ett övergripande och strukturerat sätt.
  • Stanna inte vid analysen utan ta fram en åtgärdsplan, kortsiktig och långsiktig, och genomför förbättringarna.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: Enkla verktyg åtgärdar rotorsaken till ett problem