Månadens Observation: Globala utgifter för IT ökar

Enligt Gartner kommer de totala globala IT-utgifterna att öka med cirka 3,2 procent 2014 till 3.771 miljarder dollar (3.654).

Enligt observationer i tidigare månadsmail har vi noterat att det nu pågår fler ERP projekt än det gjort på många år tidigare, enligt Gartners analys ses detta nu även på global nivå. Många företag går från/eller är på väg ifrån planerande till genomförande.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: Globala utgifter för IT ökar

Månadens observation: Återvinning

Hur återvinner man en IT lösning på bästa sätt?

Allt fler bolag försöker återvinna lösningar och kunskap. I SAP sammanhang märks detta genom att man skapar planer för globala utrullningar, templates, GAP-FIT analyser och blueprints i syfte att hitta besparingar i tid och pengar samt vinster i synergi och kvalitet m.m.

(more…)

Continue ReadingMånadens observation: Återvinning