Månadens observation: Agilt ledarskap

En del i dagens ledarskap och organisationsstruktur kan härledas till 1800 talet då industrialiseringen tog fart, masstillverkning, repetitiva och monotona arbeten med arbetare som behövde övervakas och manageras. Dagens arbete handlar mer om problemlösning och att komma med nya idéer och tillföra energi där arbetarna är mer självstyrande. Vår omvärld förändras i snabbare takt och blir samtidigt mer komplex vilket speglas i att livslängden för företag blir allt kortare.

 

(more…)

Continue ReadingMånadens observation: Agilt ledarskap