Månadens Observation: IoT (internet of things)

Det talas mycket om IoT (Internet of Things) som en del i den pågående digitaliseringen.

Marknaden för IoT växer närmast explosionsartat, Telia förutspår att det år 2020 kommer det att finnas 150 miljoner kommunicerade saker här i Norden som bilar, övervakningskameror, vitvaror, sensorer och mätare bl. a inom sjuk-vården och att vi själva var och en kommer ha ett ökat antal IoT saker i vår ägo.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: IoT (internet of things)