Månadens Observation #57: Minskad tillväxt av IT-budgetar

Undersökningen IT Radar 2019 menar att IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur. Låg tillväxt i de reguljära IT-budgetarna av ytterligare ökning av verksamheternas direkta IT-investeringar, det vill säga utanför reguljär IT-budget. IT finansierad direkt av den affärsdrivande verksamheten ökar samtidigt med hela 4,6 procent under 2019. Cirka 20 procent av all IT kommer därmed att finansieras utanför IT-budgeten.
(more…)

Continue Reading Månadens Observation #57: Minskad tillväxt av IT-budgetar

Nya affärer: SAP utbildning

ENTEA har fått i uppdrag av ett globalt företag i Göteborg att ta fram och genomföra två SAP utbildningar. Den ena är en workshop kring implementering av S4 HANA och…

Continue Reading Nya affärer: SAP utbildning