Månadens observation #62: Det är dags att göra sig av med oxpiskan!

Den s.k. ”bullwhip-effekten” uppstår då små rörelser i kundbehov genererar större och större signaler längre upp i försörjningskedjan vilket leder till att du producerar och planerar efter helt felaktiga behov. Problemet med denna ”bullwhip” är att den kan leda…

Continue ReadingMånadens observation #62: Det är dags att göra sig av med oxpiskan!

Månadens observation #61: Ökad andel verksamhetsdrivet IT kräver förbättrad beställarkompetens.

Verksamhetsfinansierad IT fortsätter växa snabbare än traditionell IT budget, enligt bland annat Radar Executive Summary för augusti 2019.

Digitalisering, robotisering och integration av värdekedjor är områden som driver på IT-utvecklingen vilket innebär att en större andel av IT-budgetarna idag kontrolleras och finansieras av verksamheten.

(more…)

Continue ReadingMånadens observation #61: Ökad andel verksamhetsdrivet IT kräver förbättrad beställarkompetens.

Månadens Observation #60: Upplevelsedata för säkrare beslut

Det är ofta en stor skillnad mellan hur företag uppfattar sina kunder och hur kunden verkligen uppfattar och känner för företaget ifråga. Det var inte länge sedan man mest fokuserade på kvaliteten på varan eller tjänsten man sålde. I en hårdnande konkurrenssituation finns en trend i att ändra sin marknadsföring där man ägnar mer tid åt att fånga kundens verkliga uppfattning och erfarenheter.  Detta kallas även för upplevelseekonomi med fokus på att hålla koll på både operationell- och upplevelsedata.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #60: Upplevelsedata för säkrare beslut

Månadens Observation #59: Change Management – stöd i en föränderlig värld

Våren har varit en mycket föränderlig period med flera byten på VD poster och större omorganisationer. Med mycket förändring i verksamheterna så krävs planering, strategier och struktur för att leda väg genom förändringen, dvs en bra Change Management strategi och process. 

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #59: Change Management – stöd i en föränderlig värld

Månadens Observation #58: RPA – är din nästa kollega en robot?

Robotic Process Automation (RPA) med ursprung från automatiserings- och testverktyg används för att automatisera administrativa processer som är återkommande, regelbaserade och kan utföras utan mänsklig inblandning. Studier visar att mer än hälften av allt administrativt arbete bör kunna automatiseras. Systemet/Roboten lär sig av en användare och utför automationen genom att repetera samma uppgifter som en mänsklig arbetare fast i en virtuell arbetsstation. 

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #58: RPA – är din nästa kollega en robot?

Månadens Observation #57: Minskad tillväxt av IT-budgetar

Undersökningen IT Radar 2019 menar att IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur. Låg tillväxt i de reguljära IT-budgetarna av ytterligare ökning av verksamheternas direkta IT-investeringar, det vill säga utanför reguljär IT-budget. IT finansierad direkt av den affärsdrivande verksamheten ökar samtidigt med hela 4,6 procent under 2019. Cirka 20 procent av all IT kommer därmed att finansieras utanför IT-budgeten.
(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #57: Minskad tillväxt av IT-budgetar

Månadens Observation #56: Nästa fas i IT-Strategin

De nya möjligheter som ett nytt IT-landskap erbjuder i form av bland annat Robotic Process Automation (RPA), AI och augument analytics skapar helt nya förutsättningar. “Framtiden kommer att präglas av smarta enheter som levererar allt mer insiktsfulla digitala tjänster överallt”, säger David Cearley, Gartner Distinguished Vice President Analyst, på Gartner”.
(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #56: Nästa fas i IT-Strategin

Månadens Observation #55: Internet Of Things – kontrollen över din data

Våra liv blir mer och mer uppkopplade, Telefonen har stenkoll på var du är och har varit, Google föreslår på morgonen att pendlingen till jobbet kommer att ta 3 minuter längre idag på grund av trafiken. Vi kopplar upp lampor, vägguttag, termometrar och elmätare, robotdammsugaren kör på schema och rapporterar vad som städats och Alexa eller Google Home gör allt ifrån att sätta timers, startar motorvärmaren i lagom tid tills du ska åka till jobbet, eller startar TVn  och spelar senaste avsnittet av nån Netflixserie.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #55: Internet Of Things – kontrollen över din data

Månadens Observation #54: ”Flow” + digitalisering = högre effektivitet

Känner du igen dig i följande scenario? Du blir helt uppslukad av uppgiften, du vet vad du ska göra och har fullt fokus, omgivningen tonar bort och du löser tillslut uppgiften och känner tillfredställelse. Allt fungerar och går som det är tänkt, ev. problem löses direkt och blir inget hinder. Då har du antagligen hamnat i det som går under benämningen ”Flow”.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #54: ”Flow” + digitalisering = högre effektivitet

Månadens Observation #53: Lågkonjunktur skapar innovation

Sysselsättningsgraden i Sverige är den högsta något EU-land uppmätt under 2000-talet. De offentliga finanserna är goda. Sverige har en låg statsskuld jämfört med många andra EU-länder. I internationella mätningar placerar sig Sverige i den absoluta toppen när det gäller levnadsstandard. Svensk ekonomi ser med andra ord ut att må mycket bra just nu.
(more…)

Continue ReadingMånadens Observation #53: Lågkonjunktur skapar innovation