Månadens Observation: Digitalisering av inköp

Vi ser tecken av digitalisering av inköpsområdet; för tio år sedan gjorde man sina egna inköp sedan några år tillbaka har många använt mellanhänder sk. ”brokers” och nu börjar alltfler kunder nyttja verktyg och applikationer för att själva köpa direkt från leverantörerna.

Denna månads observation fokuserar på området inköp av tjänster. De senaste åren har det ofta varit styrning mot pris och volym och inte utan viss framgång men vi har även sett sidoeffekter som brister i kvalitet, flexibilitet och kontroll.

Frågan är om kunderna egentligen får det de efterfrågar och kanske ännu viktigare det de verkligen behöver? Den direkta kontakten mellan köpare och säljare både i former av relation, långsiktighet och kontroll är inte helt utan betydelse.

  • Får vi bästa möjliga kundnytta?
  • Har vi tillgång till de bästa konsulterna?
  • Hur skapar vi en långvarig relation med våra leverantörer mot gemensamma mål?

Det händer en hel del på applikationssidan inom detta segment, vi ser nya systemverktyg från de stora affärssystemleverantörerna som exempelvis SAP som nyligen investerat i Fieldglass som är ett molnbaserat verktyg för att hantera tjänsteinköp.

Månadens citat:
“When you buy me, you are buying a Ferrari. If you drive a Ferrari, you put premium petrol in the tank, you hit the motorway, and you step on the gas.” – Zlatan Ibrahimovic

Mer från vår nyheter

Nyrekrytering: Stefan Alvevid

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Stefan Alvevid. Som en senior konsult med…

Nya affärer: Projektledning, SAP uppdrag...

ENTEA har under våren påbörjat ett antal nya uppdrag hos nya och befintliga kunder. · Projektledare för ERP implementering för…

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…