Månadens Observation: GDPR – hantering av personuppgifter

Hur hanterar ditt företag personuppgifter och känsliga data?

Den 25 maj 2018 så träder EUs nya direktiv i kraft och det gäller att både förbereda sig och att följa regelverket.

Bakgrunden är att vi tidigare haft olika regelverk i varje EU land (i Sverige PUL sedan 1998), nu ska vi ha samma system i alla länder. En annan skillnad är att det kommer utdömas stränga viten om man bryter mot detta direktiv – upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR.

Vi har idag en helt annan situation än när PUL infördes 1998, då var internet i sin linda, före smart phones och Big data. Idag är information vår tids olja där värdet av att samla in och att lagra är enormt och allt sker i en ökande takt med digitaliseringen. Nu träder dock kundperspektivet/integriteten in i bilden – vet du i vilka register dina personuppgifter finns, vilka uppgifter som är lagrade, hur de används och hur länge de sparas? Kanske till och med i en lokal PC eller skrivbordslåda?

Detta kommer att få en stor inverkan på alla företag, dess affärssystem och i hanteringen av data och information.

  • Hur kan man förbereda sig? Var finns ALLA personuppgifter?
  • Hur måste man informera och få ett samtycke vid insamling?
  • I vilket syfte samlas informationen in?
  • Hur lagras informationen och hur länge?
  • Vilka har tillgång till informationen?
  • Hur hanteras underrättelseplikten vid data intrång på 72 timmar mot datainspektionen?


Månadens citat:

“To know what you know and what you do not know, that is true knowledge.”
Confucius

 

Mer från vår nyheter

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…

Nyrekrytering: Johan Estelius

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Johan Estelius. Som en senior konsult…

Nyrekrytering: Tarik Zahirovic

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vår senaste teammedlem, Tarik. Han är en senior konsult med gedigen verksamhetskunskap…