Nyheter

2018-02-07

Nya affärer - Lösningsarkitekter

ENTEA har med sin T-profil och kompetens inom SAP/ERP påbörjat ett antal nya lösningsarkitektuppdrag under januari.

• Lead Architect roll inom logistik hos en befintlig kund inom Automotive.
• SAP logistik uppdrag hos en befintlig kund inom Automotive.
• SAP finans engagemang hos en ny kund inom sjukvårdsbranschen.