Nyrekrytering: Henrik Jacobsson

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en konsult med chefs/ledar-erfarenhet inom inköp och planering samt med kunskap inom SAP´s inköps- och planeringsmoduler.

Med en bakgrund inom inköp, planering och SAP och tidigare roller som logistiker och SAP-konsult har Henrik de senaste åren fokuserat på ledarskap inom inköp och planering.

Henrik kommer närmast från Emerson Measurement & Analytical där han i flera år arbetat som Operativ inköpschef med huvuduppgift att säkerställa en hög materialtillgänglighet till en så optimal lagerkostnad som möjligt. Med hjälp av ett tydligt ledarskap med mycket hjärta och stor förståelse för samverkan mellan människa och IT lyckades Henrik och hans team lyfta inköpsprocessen till att bli en av de bästa inom Emerson M&A både avseende kapitalbindning och leveransprecision från leverantörer. 


Genom en kombination av ledar-/chefserfarenhet och förståelse för affärsprocesser och deras behov av IT-stöd ser vi Henrik som ett stort bidrag till vår T-profil.

Han kommer bidra till teamet med expertis inom inköp, planering och förändringsledning men även med kunskap inom SAP´s logistik-och inköpsmoduler.

Varmt välkommen Henrik önskar vi på ENTEA!

Mer från vår nyheter