Månadens Observation: Det blir molnigt!

Table of Contents

En allt större del av framtidens IT investeringar kommer att bestå av molntjänster (cloud) det finns uppskattningar att redan 2016 kommer de vara fler än de traditionella.

SAP presenterar en lösning som kallas Hana Enterprice Cloud (HEC).  Denna tjänst möjliggör mer värde, lägre kostnad och till lägre risk. Tidigare insteg/investeringshinder för ett SAP införande kan nu skalas på ett helt annat sätt.

Att tänka på:

  • Molnet ger snabbare åtkomst till miljöer, och kortar ledtiden i projekt
  • Moln ger en skalbar installation som är enklare att öka  i licens/antal användare och kapacitet efter verksamhetens krav
  • För att dra full nytta av SAP via molnet, ökar vikten av att följa de standardprocesser och funktioner som finns i systemet

Månadens citat:
” Det är inte den starkaste som överlever, inte heller den intelligentaste, utan den som snabbast kan anpassa sig till förändringar.”
Källa Charles Darwin

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages