Om oss

Skapande av kundnytta och att leverera med kvalitet är våra främsta affärsmål.
Vi är ett management- och IT-konsultbolag

Vi är ett management- och IT-konsultbolag, specialiserade på ERP

IT är idag en integrerad del i verksamheten och en förutsättning för att framgångsrikt kunna skapa affärsvärde och innovation.

Världen är i förändring och det pågår just nu en revolution inom IT. Den snabba förändringstakten erbjuder helt nya verktyg för att öka effektivitet och spara kostnader. För att kunna utnyttja dessa verktyg på bästa sätt krävs djup kompetens inom både verksamhet och IT.

På ENTEA ser vi verksamhet och IT

Vår T-profil

På ENTEA ser vi verksamhet och IT som två dimensioner, vilket symboliseras i det vi kallar T-Profilen, där vi bedömer kompetensen inom respektive område. Varje konsult har sin unika T-Profil, vilket gör att vi kan erbjuda rätt konsult eller team för varje specifikt uppdrag för att möta våra kunders behov. Vår T-Profil är ett även verktyg vid rekrytering och i våra konsulters professionella utveckling.

Den horisontella delen av T-Profilen symboliserar bredden i vår verksamhetskunskap och den vertikala delen av T-Profilen symboliserar djupet i vår tekniska specialistkompetens.

ENTEA är globala

Vi på ENTEA följer våra kunder runt om i världen.

ENTEA har konsulter som utfört uppdrag för kunders räkning i flera länder såsom Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, USA, Brasilien, Kina, Turkiet, Grekland, Taiwan, Italien, Schweiz, Belgien och Polen.

Vi på ENTEA följer våra kunder
Vi vill arbeta nära våra kunder och lära

Vår vision och filosofi

Vi vill arbeta nära våra kunder och lära känna deras verksamhet i grunden. Vårt nära samarbete möjliggör skapandet av effektiva helhetslösningar, såväl när det gäller förändringar i strategi, organisation eller process, som den mest effektiva tillämpningen av SAP.

En förutsättning för att skapa affärsvärde och innovation för våra kunder är att se till helheten. För att nå detta mål är en viktig princip att vi jobbar prestigelöst. Ofta är lösningen på våra kunders problem och utmaningar en kombination av olika åtgärder såsom processutveckling, kartläggning, utbildning eller organisationsförändringar.

Vi sätter stor vikt vid att vara lyhörda och ha en rak dialog med våra kunder och deras samarbetspartners för att nå bästa möjliga resultat.

Har du frågor om verksamhetsutveckling

Våra kärnvärden

Styrelse

Vill ni ha kontakt med någon i styrelsen går det bra att kontakta Martin.
Per Tjernberg

Per Tjernberg

Styrelseordförande

Mattias Gårdman

Styrelseledamot

Lennart Svantesson

Lennart Svantesson

Styrelseledamot

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages