Managementkonsulting och expertis inom IT

Vi har bred IT-kompetens och är specialiserade på ERP system, tillsammans med våra kunder skapar vi innovation och affärsvärde

Våra tjänster

IT konsulttjänster

Vi har några av marknadens mest erfarna konsulter, inom IT generellt & inom SAP specifikt. Med fokus på affärsnytta tar vi roller som specialister inom både projekt & löpande verksamhet.

Management Consulting

Vi stöttar våra kunder i riktade insatser inom verksamhetsutveckling. Till skillnad från många konkurrenter har vi dessutom kapacitet att ta våra analyser och åtgärdsförslag hela vägen till genomförande.

Paketerade lösningar

Vi kan erbjuda färdiga koncept inom en rad områden från strategiska analyser till teknisk utbildning.

Några av våra uppdrag

"ENTEA hjälper ett globalt retail-bolag i sin online expansion till nya marknader genom stöttning och förstärkning på både IT och affärssida."
"ENTEA hjälper en kund att förbereda sig för en framtida expansion med fokus på global produktion och SAP som affärssystem."
"ENTEA tillhandahåller SAP-expertis till ett globalt tillverkningsföretag som är på väg att implementera en global SAP-lösning."

OM OSS

”Skapande av kundnytta och att leverera med kvalitet är våra främsta affärsmål.”

0
Nöjda kunder
0
Genomförda uppdrag
0
Verksamhetsår

Våra senaste nyheter

Vi anställer

ENTEA söker fler medarbetare som vill börja hos oss och utveckla sin T-Profil!

Följ oss på LinkedIn!