Månadens Observation: Digitalisering av inköp

Vi ser tecken av digitalisering av inköpsområdet; för tio år sedan gjorde man sina egna inköp sedan några år tillbaka har många använt mellanhänder sk. ”brokers” och nu börjar alltfler kunder nyttja verktyg och applikationer för att själva köpa direkt från leverantörerna.

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: Digitalisering av inköp