Månadens observation #70: Drönarleveranser – En del av framtidens logistiksystem eller bara en fluga?

De senaste åren har företag runt om i världen börjat testa drönarleveranser dock är marknaden än så länge begränsad. Utvecklingen går fort framåt och forskning pågår för att göra leveranserna…

Continue Reading Månadens observation #70: Drönarleveranser – En del av framtidens logistiksystem eller bara en fluga?

Nya affärer: SAP superuserutbildning

ENTEA har under juni genomfört en SAP superuserutbildning för ett retailföretag i Västsverige. En heldagsutbildning för 17 kunddeltagare där vi bla gått igenom superuser rollen, SAPs bakgrund och historia, grundläggande…

Continue Reading Nya affärer: SAP superuserutbildning

Månadens observation #68: Förändrade arbetssätt och utmaningar i spåren av Covid-19

Coronapandemin har varit en katalysator för digitaliseringen hos många företag och drivit på utrullningen av förändrade arbetssätt och verktyg.  Tjänster som Teams och Zoom har sett användningen öka lavinartat. Teams…

Continue Reading Månadens observation #68: Förändrade arbetssätt och utmaningar i spåren av Covid-19

Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT

Vad innebär kognitiv IT? Begreppet används av b.la IBM, när det handlar om maskininlärning. Andra benämningar kan vara neurala närverk, djuplärande eller maskinintelligens. Kognitiv IT kan kortfattat beskrivas som användandet…

Continue Reading Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT