Månadens Observation: Digitalisering av inköp

Vi ser tecken av digitalisering av inköpsområdet; för tio år sedan gjorde man sina egna inköp sedan några år tillbaka har många använt mellanhänder sk.

Månadens Observation: Digitalisering av inköp Read More »