ENTEA har ny grafisk profil och hemsida

Table of Contents

I början av maj tog ENTEA fram en ny grafisk profil i samarbete med Ström&Jag. En helt ny hemsida och uppdaterad logotype för att ge ett tydligare och enklare uttryck

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages