ENTEA nyrekrytering: Johan Strömbom

Table of Contents

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en senior konsult med både verksamhetskunskap och SAP-expertis.

Johan är från början civilingenjör och sedan 1998 SAP konsult med erfarenhet av SAP genom en mängd implementeringsprojekt. Johans fokus har legat på teknik och utveckling (ABAP), främst integration (PI/PO) och automatisering av arbetsflöden (Workflow) men även mer processorienterat arbete inom underhåll/service (PM) och försäljning (SD). Johan kommer närmast från EY Skye där han arbetat som senior SAP konsult. Genom sitt arbete som konsult har han skaffat sig kännedom om olika branscher som automotive, energi och försäkring. Han går direkt ut i uppdrag hos ett av våra lokala kundkluster.

Varmt välkommen önskar vi på ENTEA!

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages