GDPR – Kickstart!

Table of Contents

Varför
Den 25 maj 2018 träder EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och det gäller att förbereda sig för att klara kraven. GDPR ersätter svenska personuppgiftslagen, PuL, och syftet är att skydda den personliga integriteten. Grundprinciperna är desamma som tidigare, men GDPR sanktionerna är betydligt hårdare. Ett syfte är också att underlätta för företag genom att harmonisera reglerna inom EU/EES.

Vad
Vi erbjuder ett tvärfunktionellt angreppssätt för att ge en kickstart och en skräddarsydd lösning. Vi kan coacha er genom hela den process som krävs för att uppfylla regelverket.

Modellen bygger inte bara på att anpassa verksamheten för att följa lagen, utan också på att skapa affärsfördelar genom process-förbättringar och aktiv riskhantering.

Vi ser detta arbete som en möjlighet att skapa mervärde och att vända risker till tillgångar. Vi tror också på ett tillvägagångssätt där vi gör arbetet tillsammans.

Vårt team består av experter inom områden som verksamhetsutveckling, juridik, IT, säkerhet och revision.

Hur
Modellen startar med ett kvalificeringsmoment där vi tillsammans med er går igenom era förutsättningar, det nya regelverket, och profilerar er risk- och exponeringsgrad genom ett antal parametrar. Vi genomför workshopen under två halvdagar där resultatet blir en bild av er GDPR-profil och en diskussion om nästa steg.

“Sometimes the situation is only a problem because it is looked at in a certain way. Looked at in another way, the right course of action may be so obvious that the problem no longer exists.” — Edward de Bono

För mer information kontakta Martin Karlsson; 0725-009080, martin.karlsson@entea.se

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages