Lyreco: Fredrik Karlsson

Table of Contents

Fredrik KLR

”Vi har samarbetat med ENTEA nu under flera års tid och det fungerar väldigt, väldigt bra. De är lätta att samarbeta med och levererar alltid hög kvalitet.”

På vilket sätt har ENTEA hjälpt er i utvecklingen av er verksamhet?

ENTEA har hjälpt oss i olika projekt men främst med SAP-utveckling mot ERP-system.Vi har haft en kort session om att bygga upp vårIT-avdelning.De har även hjälpt oss medvår netshop- och webbside-utveckling, där vi även har fått hjälp av deras nätverk.

”ENTEA har hjälpt oss att utveckla vår verksamhet och göra de förändringar vi behöver.”

På vår webbsida har de hjälpt att förbättra UserExperience och User Interface (UX och UI).

Vad är nyckeln för ett framgångsrikt utvecklingsprojekt enligt dig?

Det är engagerade människor som på ett smidigt sätt och med en pågående dialog når den målsättning vi har satt upp. Det viktigaste är att nå sitt uppsatta mål.

”ENTEA har varit med i den resan hela tiden och sett till att vi har nåttvåra mål.”

ENTEA utmärker sig meddet de kallar för T-profilen.Hur tycker du att T-profilen gynnar samarbetet med ENTEA?

Både flexibiliteten och nätverket är enligt min uppfattning mycket av det som T:et utgör. Dehar hjälpt oss mycket, både med den kunskapen de har direkt i sitt bolag och genom sitt nätverk. Det tycker jag har avspeglat ENTEAsT väldigt bra.

ENTEA har trekärnvärden: kundnytta, kvalitet och långsiktighet. Hur upplever du att de arbetar med sina kärnvärden?

ENTEA speglar alla dessa kärnvärden enligt mig. Deras ambition har varit att de är långsiktiga och vi vill ha ett långsiktigt samarbete. Det har vi nu haft och kommer förhoppningsvis ha framåt också.De tre kärnvärdena avspeglar de absolut.

”Flexibiliteten och deras stora nätverk tycker vi har varit fantastiska. Allt har fungerat väldigt bra.Jag har en väldigt bra dialog med Martin för att bli långsiktiga och se vad vi kan göra framåt.Vi äroch har varit väldigt nöjda med ENTEA.”

– Fredrik Karlsson, Lyreco

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages