Månadens Observation #47: Trender inom projektledning

Table of Contents

Inom området projektledning sker stora förändringar vilket ställer andra krav på oss som jobbar med detta. Digitalisering och nya tekniker förändrar omvärlden och det gäller att hänga med. Dock kvarstår utmaningen att hantera en förändringsprocess på ett bra sätt. Nedan har vi sammanställt ett antal trender som vi ser inom området 2018.

Trend 1 – Blandade metodiker

En trend som framträder är önskemålet att blanda olika metodiker inom projektledning för att bättre anpassa dessa till olika företag, projekt och situationer. Ett exempel är att blanda vattenfallsmetodiken med den agila för att öka förutsägbarheten i projektet. Förespråkarna menar att organisationer därmed lägger mindre tid på diskussioner om hur och ger ökat fokus på resultat. Det viktiga är att välja den metodik som passar bäst för en specifik del av projektet hellre än att använda samma hela vägen. Detta ställer i sin tur större krav på projektledare att behärska fler metodiker samtidigt.

Trend 2 – Användning av Artificiell Intelligens för att förbättra processer

Utvecklingen inom AI går fort och når därmed även området projektledning. Det är dess användning för att strömlinjeforma processer genom att AI/robotics tar över mer och mer av det repetitiva arbete som idag görs av personer som blir en parameter att hålla koll på. Därmed behöver man som projektledare hålla sig uppdaterad kring utvecklingen inom AI och hur den kan användas för att förbättra produktiviteten i en verksamhet.

Trend 3 – Förbättrad visualisering

Beslutfattande är viktigt i projekt och bör baseras på rätt data. Visualisering av data är av stor betydelse för att öka möjligheten att snabbt kunna dra bra slutsatser av stora mängder data. Därför är det viktigt för projektledare att använda sig av de verktyg som finns för att skapa t.ex dashboards med tabeller och grafer. Också ett bra sätt att sprida information om projektets framfart och resultat till fler delar i organisationen.

Trend 4 – Ökad användning av Projektkontor (Project Management Offices)

Allt fler företag inser värdet av att köra projekt på ett mer standardiserat sätt. Man ser att fler projekt når de ursprungliga affärsmålen och färre projekt misslyckas. Dessutom kan det ge en fördel i en effektivare användning av resurser i form av koordinering mellan olika projekt.

Detta är bara några av de områden som är i fokus 2018. Vi konstaterar är att projektledarrollen inte blir lättare men viktigare för ett lyckat projekt.

Månadens Citat:

Att leda är att lyckas genom andra

— Knud Overö

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages