Månadens Observation #51: Vad är det intelligenta företaget (Intelligent Enterprise)?

Table of Contents

Algoritmer har förändrat våra liv under det senaste decenniet, och de kommer drastiskt fortsätta att förändra hur vi lever och arbetar i framtiden. Privat är vi alltmer vana vid att våra frågor besvaras innan vi ens frågar dem, och får våra behov och önskemål adresserade av rekommendationer som vi inte ens ber om. När vi besöker en ny stad öppnar vi en app för att hitta en restaurang, göra en bokning, ta en uber till restaurangen – och allt detta kan vi göra på telefonen.

I arbetslivet är dock erfarenheten ofta mycket mindre sömlös. Vi måste logga in på flera system från våra datorer, vi behöver öppna flera skärmar för att titta på listor över potentiellt arbete som behöver göras. En del av det är rutinmässigt, en del av det tråkigt, och en del av det kräver viss verklig tanke. Ofta kräver det mest tidskrävande arbetet att vi gräver över flera system för att få tillgång till de data som vi behöver för att bestämma vad jag ska göra nu, och allt detta tar en stor del av tid och ansträngning. Ändå är det så att historiskt sett sedan 1960-talet att tiden för automation och högkvalitativt arbete ökat medan den repetitiva delen minskat, vi behöver dock både bättre teknik och förståelse för hur den bäst kan användas.

Maskininlärning och det intelligenta företaget

Det intelligenta företaget är konceptet att sättet vi arbetar på ska vara lika sömlöst, om inte mer sömlöst än hur vi lever privat. Vi borde kunna få tillgång till våra system från vilken enhet som helst, när som helst och systemen borde faktiskt kunna hjälpa oss att; prioritera, rekommendera problemlösning, hantera enkla och återkommande uppgifter på ett automatiserat sätt samt identifiera mönster och insikter så att vi kan fatta det bästa beslutet vid rätt tidpunkt. 


Maskininlärningsteknologier är avgörande för det intelligenta företaget. Genom att integrera algoritmer direkt i flera lösningar kan systemet kontinuerligt lära och anpassa sig till nya data som det kommer in utan att en användare behöver vara involverad. Informationen presenteras för medarbetaren i de transaktionsskärmar som de är bekanta med, förbättrad med ny information för att göra dem mer effektiva på jobbet i syfte att få önskade resultat snabbare och med mindre risk. 

Hur ska det gå till i praktiken?

Vi har valt att titta på vad affärssystemleverantören SAP erbjuder för att hjälpa företag att bli mer intelligenta kopplat till deras system.

  • Intelligent Suite – strävar till att erbjuda ett högre affärsvärde. Intelligenta, integrerade applikationer som gör att företag kan automatisera sina dagliga affärsprocesser och bättre samverka med sina kunder, leverantörer och medarbetare. Dessa applikationer kommer att vara branschspecifika, globala och tillämpliga på alla typer av företag.
  • Digital plattform – Gör det möjligt för datadriven intelligens och innovation. Med SAP Cloud Platform och SAP HANA Data Management Suite underlättas insamling, anslutning och orkestering av data, samt integration och förlängning av processer inom den intelligenta sviten.
  • Intelligent Enterprise/Intelligent Technologies – Inbäddar intelligens i applikationer och underlättar nya innovationer. SAP Leonardo integrerar intelligent teknik i kundens kärnprocesser, så att de kan använda sina data för att upptäcka mönster, förutse resultat och föreslå åtgärder. Det erbjuds även branschinnovationspaket och öppna innovationstjänster, som tillämpar designtänkande metoder för nya affärsmodeller i branschen.

Månadens Citat:

“Intelligence is the ability to avoid doing work, yet getting the work done.”

— Linus Torvalds

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages