Månadens Observation #57: Minskad tillväxt av IT-budgetar

Table of Contents

Undersökningen IT Radar 2019 menar att IT-utvecklingen bär tydliga tecken av en vikande konjunktur. Låg tillväxt i de reguljära IT-budgetarna av ytterligare ökning av verksamheternas direkta IT-investeringar, det vill säga utanför reguljär IT-budget. IT finansierad direkt av den affärsdrivande verksamheten ökar samtidigt med hela 4,6 procent under 2019. Cirka 20 procent av all IT kommer därmed att finansieras utanför IT-budgeten.

IDG skriver att enligt en rapport från IDC går åtminstone 70 procent av it-budgeten hos de flesta företag till att hålla igång gamla så kallade legacy-system. Bara en liten del återstår till att investera i innovation och tillväxt. Detta är en enorm utmaning för de flesta organisationer som lämnas med små medel till att stärka sin konkurrenskraft och leverera en ännu mer snabbrörlig it-miljö. Kostnadseffektiva molntjänster är en lösning för vissa, men långt ifrån alla. 

Omfattningen av budgeten är naturligtvis viktig, men än viktigare är hur budgeten fördelas. En aktiv omfördelning av kostnader är självklar en central del av en IT- och affärsstrategi. En governancemodell, T-profil, som skapar samverkan mellan IT och verksamhet är centralt.

Månadens Citat:

“The budget is not just a collection of numbers, but an expression of our values and aspirations.”

— Jack Lew

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages