Månadens observation #62: Det är dags att göra sig av med oxpiskan!

Den s.k. ”bullwhip-effekten” uppstår då små rörelser i kundbehov genererar större och större signaler längre upp i försörjningskedjan vilket leder till att du producerar och planerar efter helt felaktiga behov.

Problemet med denna ”bullwhip” är att den kan leda till ett antal ej så fördelaktiga situationer som exv överlager, ökade produktionskostnader, övertid, försämrad kundservice och, sist men inte minst, förlorad försäljning. 

Att planera och styra efter rätt data är nyckeln och Gartner skriver i sitt nyhetsbrev i augusti 2019 att företag måste bli bättre på att särskilja sin långsiktiga S&OP – process (Sales & Operations Planning) från den kortsiktiga S&OE-processen (Sales & Operations Execution). 

Ett sätt att skilja på dessa två på processer är genom s.k. ”Demand Driven MRP (DDMRP) vilket är en metodik som började synas alltmer i början av 2010-talet. Det är en vidareutveckling av den nettobehovsberäkning som Joseph Orlicky tog fram i mitten av 60-talet och som har förfinats genom MRPII, ERP, APS, etc. I korthet bygger DDMRP på två faktorer:

1) Enbart planera mot skarpa kundbehov. Minimal planering mot prognos! Prognoser skall enbart användas strategiskt för att dimensionera buffertar vilket leder oss till punkt 2.

2) Buffertar utplacerade på väl valda ställen in försörjningskedjan och vid dessa ställen ”bryta av” försörjningskedjan.

Enligt undersökningen Demand Driven Radar 2019 så ger DDMRP signifikanta förbättringar inom både leveransförmåga till kund (+13%), ledtidsreduktion (-22%) och lagerreduktion (-31%). 

Flera av de stora ERP-företagen har uppmärksammat nyttan av DDMRP där bland annat SAP har en inbyggd funktionalitet i sin S/4HANA-lösning. Vi ser alltså en planeringsmetodik börja träda fram med stark T-koppling, dvs stor påverkan på företagets prestation baserat på en teknisk stabil lösning i botten!

Månadens Citat:

“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”

— Henry Ford

Mer från vår nyheter

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…

Nyrekrytering: Johan Estelius

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Johan Estelius. Som en senior konsult…

Nyrekrytering: Tarik Zahirovic

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vår senaste teammedlem, Tarik. Han är en senior konsult med gedigen verksamhetskunskap…