Månadens observation #63: Framtiden med Kognitiv IT


Vad innebär kognitiv IT? Begreppet används av b.la IBM, när det handlar om maskininlärning. Andra benämningar kan vara neurala närverk, djuplärande eller maskinintelligens. Kognitiv IT kan kortfattat beskrivas som användandet av tekniska algoritmer till att analysera och förstå stora datamängder samt hitta relationer med tidigare erfarenheter.

Gartner förutspår att kognitiv IT kommer vara ett av de fem viktigaste investeringsområdena under de närmaste 3 – 5 åren. Redan idag används kognitiva lösningar för att rekommendera produkter, prisoptimeringar och för att upptäcka bedrägerier.

Inom kognitiv IT pratar man främst om;
1. ”Big Data” Analys
Innebär att kunna analysera stora datamängder för att identifiera mönster och trender.
2. Maskin inlärning
En kontinuerlig process där datorer lär sig nya saker med hjälp av data som tillhandahålls och jämförs med tidigare erfarenheter.
3. Artificiell intelligens
Artificiell intelligens driver automatisering av repetitiva uppgifter med datorer, tex förrådsinköp.
4. Process automatisering
Processautomation gör att man kan koppla samman de olika funktionerna ovan, automatisera och därmed effektivisera flöden.

Användandet av kognitiv IT kommer att fortsätta att förändra framtidens processer. I grunden handlar det om att använda sig av självlärande system för att processa stora datamängder och på så sätt kunna dra intelligenta slutsatser.

Men det finns givetvis utmaningar med denna utveckling. Tillförlitlighet och transparens är viktiga pelare i ett framtidens kognitiva systembyggen, kompetens att välja rätt data och förstå samband. Här krävs en bred, horisontell förståelse av processer och kravbild från affärs sidan samt en djupare kompetens inom IT sidan för att få maximal effekt av sin lösning en s.k. T-profil.

Månadens Citat:

Det man känner till, det kan man göra något åt” – Konfucius

Mer från vår nyheter

Nyrekrytering: Stefan Alvevid

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Stefan Alvevid. Som en senior konsult med…

Nya affärer: Projektledning, SAP uppdrag...

ENTEA har under våren påbörjat ett antal nya uppdrag hos nya och befintliga kunder. · Projektledare för ERP implementering för…

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…