Månadens observation #64: Data är nyckeln till bättre inköp

2020 ser ut att bli ett år av ökad integration mellan inköpsorganisation och leverantörsled. Leverantörens kompetens blir allt viktigare för att hitta synergier i företagens hela försörjningskedja, till exempel genom att involvera leverantören i gemensamma beslut. 

Trenden är att lägga mer fokus på strategiskt inköp där datainsamling och analyser anses bli nyckeln till att maximera värde och tillväxt. Enligt en studie utförd av The Hackett Group, tror 85% av tillfrågade inköpschefer att kognitiv IT (se Observation #63 – Dec 2019) kommer att förändra deras verksamhet under de kommande tre till fem åren. Men bara 32% av dem har en strategi för att använda tekniken och endast 25% av dem har tillräckligt med resurser och kunskap för att effektivt kunna utföra dem. 

Användandet av kognitiv IT kommer att fortsätta att förändra framtidens inköpsprocesser. I grunden handlar det om att använda sig av självlärande system för att processa stora datamängder och på så sätt kunna dra intelligenta slutsatser. Användandet av SAP S4 kommer till exempel att innebära att få tillgång till större datamängder på kortare tid.

I samarbetet med leverantören är det viktigt att från båda parters perspektiv förstå hela processen och försörjningskedjan, veta hur man skall analysera för att hitta förbättringsområden samt en bred, horisontell förståelse av processer och kravbild från affärs sidan samt en djupare kompetens inom IT sidan för att få maximal effekt av sin lösning en så kallad T-profil.

Månadens Citat:

“If we have data, let’s look at data. If all we have are opinions, let’s go with mine.” –  Jim Barksdale, Former Netscape CEO

Mer från vår nyheter

Nyrekrytering: Stefan Alvevid

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Stefan Alvevid. Som en senior konsult med…

Nya affärer: Projektledning, SAP uppdrag...

ENTEA har under våren påbörjat ett antal nya uppdrag hos nya och befintliga kunder. · Projektledare för ERP implementering för…

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…