Månadens observation: Är det nu ERP projekten drar igång?

Table of Contents

Visste du att:

  • Enligt en artikel i Verkstadsforum så har det inte sedan 2008 pågått lika många ERP förstudier och initiativ som det gör just nu.
  • SAP är det affärssystem som är vanligast bland Sveriges 1000 största företag och SAP prognostiserar tillväxt kommande år.
  • Sveriges SAP konsulter har i antal sett över tiden varit konstant och senare år är trenden att de minskar.

Månadens citat:
“En pessimist ser svårigheter i varje möjlighet, en optimist ser möjligheter i varje svårighet.”
Källa Winston Churchill

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages