Månadens Observation: Artificiell intelligens

Table of Contents

Enligt Wikipedia så är AI – intelligens som uppvisas av maskiner och det är också namnet på studieområdet där man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. Vi ser en större tillämpning av detta idag både i yrkeslivet och privat. Exempelvis bankrådgivning som görs av en mjukvara istället för en människa finns redan idag, nu endast för enklare rådgivning men troligen något helt annat i framtiden.


Drivkrafter i riktning mot artificiell intelligens:

  • Big Data – vi samlar enorma mängde data exempelvis på vårasociala medier och alla våra prylar (IoT).
  • Våra datorer har fått en enorm kraft och hanterar mer data i realtid
  • Vi bygger och utväxlar mer och mer algoritmer för analys
  • Datorer tar inte bara in data via tangentbordet utan via sensorer och ”ögon”
  • Vi kan kommunicera i flera dator- och mänskliga språk samtidigt
  • Datorer talar och lyssnar exempelvis i serviceagenter som Siri
  • Robotteknik gör det möjligt för datorer att agera fysiskt

Inom affärssystemsvärlden ser vi exempel på tillämpningar där AI spelar en större roll:

  • SAP driver på objektiv rekrytering med hjälp av artificiell intelligens i syfte att undvika subjektiva åsikter i personalhanteringen och för att hitta de bäst lämpade medarbetarna oavsett kön och ursprung.
  • SAP satsar på en digital assistent (chatbot) i ett av sina inköpssystem som bygger på Watson-tekniken för att göra inköpsfunktionen effektivare och minska risken för misstag.

Månadens Citat:

“The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.”— Albert Einstein

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages