Månadens Observation: Att tänka utanför boxen

Table of Contents

Visste du att:

  • SAP anställer programmerare med autism – Människor som tänker annorlunda är de som lägger grunden för innovationer.
  • SAP i samarbete med San Fransisco 49:ers – SAP har utvecklat en HANA applikation som revolutionerat NFL-laget 49:ers möjligheter att utvärdera spelare.
  • Agil projektmetodik är förenlig med SAP – Tydligt definierade affärskrav tillsammans med ett iterativt arbetssätt kan minska implementeringstiden avsevärt.

Månadens citat:
“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”
Källa: Albert Einstein

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages