Månadens Observation: BIG DATA

Table of Contents

Det finns vissa saker som är så stora att de får konsekvenser för alla, vare sig vi vill eller inte. Big Data är en av dessa företeelser, och förändrar både sättet vi gör affärer och får en påverkan på andra delar av våra liv. Den grundläggande idén bakom frasen ”Big Data” är att allt vi gör lämnar digitala spår, som kan användas och analyseras. Big Data hänvisar därför till att uppgifter samlas in och vår förmåga att utnyttja densamma:

  • Vi hittar bla användningsområden i sportvärlden samt inom hälsovården; Race teamen på U.S. Grand Prix samlade i slutet av förra året in mer än 243 terabyte data, några terabyte mer data än det finns i Library of Congress. Med hjälp av denna data försöker teamen att förutsäga var de kommer att sluta i loppet innan det ens börjat. Inom hälsovården uppnås fördelar genom bättre prognoser och förutsägelser som i slutändan ger bättre kvalitet och effektivitet.
  • Windows 10 – har nyligen fått kritik för en massiv datainsamling av användardata; frågor som hur data används, lagras och hur säker den är är i fokus
  • Google har nyligen skaffat ett patent för sökbar video, ett tänkbart scenario kan vara att spela in minnen med Google Glass som sedan kan sökas fram och spelas upp

Big Data står högt upp på agendan hos många företag, vilket ökat intresset för lösningar inom detta område. Svaret från SAP är introduktionen av HANA som gjordes 2011. SAP HANA är en in-memory, kolumnorienterad, relationsdatabas som möjliggör:

  • Realtid – analysera ”här och nu”
  • Flexibilitet – ta bort begränsningen i förutbestämda analyser
  • Hastighet – analysera med tankens hasighet
  • Bredd – hantera större volymer av data
  • Djup – förutsägande analys

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages