Månadens Observation: Block kedjan bära eller brista?

Table of Contents

Block kedjans framtid

Idag ser man början till block kedjor inom många branscher då tillämpningarna återfinns i processer som transaktionsflöden eller relationsflöden. Det är i stort sett alla verksamheter där man byter värdedokument med varandra, både i privat och offentlig sektor.

Bilden av att blockkedjan är ett av de områden som driver tillväxten i världen bekräftas också av analysföretaget Gartner som tar tempen på de globala IT- investeringarna. Trots Brexit, valutafluktuationer och andra osäkerhetsfaktorer så tror man på en tillväxt på ca 4,5 procent för IT totalt under 2018, där användandet av block kedjor är en av drivkrafterna.

Vad är en block kedja

Blockkedjan kan beskrivas som ett distribuerat nätverk som skapar och delar digital information. Informationen kan visas av samtliga användare på nätverket och är inte kontrollerat av någon central enhet. Den tillförlitliga tredje parten (tex en bank) ersätts av blockkedjan som genom lagringen av informationshistorik kan förse användarna med bevis för specifik data. Tidigare har en central enhet (exempelvis banken) ansvarat för att journalföra transaktioner mellan finansiella institutioner. Med ett distribuerat nätverk, som blockkedjan, elimineras behovet av en central enhet då journalen är tillgänglig och verifieras av flera institutioner.

Vem använder block kedjor

Ett exempel är den danska koncernen Maersk, som bland annat är stora inom transport och logistik, där man har utvecklat en blockkedjebaserad fraktlösning som ska digitalisera leveranskedjan, och som också ska göra det möjligt att följa eller spåra en last.

Inom företagsvärlden används främst begränsade block kedjor där en på förhand utvald grupp av användare, till exempel olika företag är involverade. Behörighet att läsa blockkedjan och lägga till transaktioner kan antingen vara öppen eller begränsad till kedjans deltagare. Andra typer är öppna eller privata block kedjor.

Andra användningsområden är tex smarta kontrakt som kan ses som en form av decentralisering med ett flertal appliceringsområden som tidsstämpling, bevis på leverans, deposition, vadhållning med mera. Målet med smarta kontrakt är att två anonyma parter ska ha möjlighet att utföra affärer utan att behöva involvera någon mellanhand.

Utvecklare av affärssystem tittar idag in i olika möjligheter med block kedjor där man oftast integrerar block kedje-tekniken i befintlig lösningar, bland annat SAP.

Vi går in i en spännande framtid i kölvattnet av den digitala utvecklingen med snabbare och säkrare affärslösningar med färre mellanhänder.

Månadens Citat:

Gör inga muntliga avtal, lita inte bara på ett handslag utan se till att allt blir skrivet. Ett handslag, nämligen, kan ingen jurist i världen hjälpa dig ur.

— Ingvar Kamprad

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages