Månadens observation: Dags att lyfta lagerstyrningen!

Table of Contents

Observationer från Logistik & Transport mässan i Göteborg. En av spaningarna var den förvånansvärt låga andel svenska bolag som utnyttjar matematiska beräkningar i sin lagerstyrning för att optimera säkerhetslager och orderkvantiteter. Ofta finns stora delar av den nödvändiga informationen för dessa uträkningar redan tillgänglig i affärssystemet. Beroende på system kan man med standardfunktionalitet eller tilläggsmoduler låta beräkningarna direkt påverka/styra av inköp och/eller produktionsplan.

En betydande andel bolag tillämpar fortfarande olika former av erfarenhetsbaserade bedömningar, som dessutom generellt uppdateras alltför sällan. Att gå över till en beräkningsbaserad process kan, särskilt i kombination med artikelkategorisering och automatisering av planeringsförslag, leverera fördelar som:

  • Sänkt kapitalbindning
  • Minskad risk för inkurans
  • Minskad risk för brister till följd av planeringsmisstag
  • Differentierad servicegrad
  • Ökad försäljning

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages