Månadens Observation: Den digitala transformationen

Table of Contents

Digitaliseringen handlar inte främst om teknologi utan om nya sätt att möta sina kunder, skapa värde och göra affärer.

Frågan är om dagens företag har råd att ställa sig vid sidan när förutsättningarna på marknaden förändras allt snabbare.

En generell trend är att mjukvarubolag investerar i produktutveckling kopplat till fysiska produkter och produkt-/hårdvarubolag går i motsatt riktning.


Några exempel på ”Digital disruption” där konkurrensen kommit från oväntat håll:

  • Den globala försäljningen av kameror peakade runt 2009-2010. Trots att folk tar mer bilder än någonsin är den nu nere på under en tredjedel av rekordnivåerna. Smart phones är troligtvis den största bidragande orsaken.
  • AirBnB är ett klassiskt exempel, boendeförmedlaren startades så sent som 2008 men värderas idag högre än några av världens största hotellkedjor.
  • Inom bilindustrin ser vi att bolag som ligger utanför branschen försöker angripa marknaden på nya sätt, till exempel Googles självkörande fordon.

Några exempel på företag som försöker arbeta proaktivt:

  • Sportföretaget ASICS har köpt appen Runkeeper. På så vis kommer de närmare befintliga och potentiella kunder och kan vara delaktiga i användandet av deras traditionella produkter.
  • LEGO involverar sina kunder redan i produktutvecklingsprocessen. Man kan föreslå nya byggsatser och rösta på förslag genom ett socialt nätverk – LEGO Ideas. Populära förslag går sedan till tillverkning. Detta är ett exempel på hur företag kan utnyttja det engagemang som framför allt den nya generationen visar i sina favoritprodukter och bygga starkare kundrelationer.

Hur passar då SAP in i den här utvecklingen?
SAP menar att man har en lång historia av att bemästra komplexitet och står väl rustat även i denna nya ekonomi. HANA-plattformen, S/4HANA, molntjänster, avancerade analysverktyg och realtidshantering av data ger tillsammans med nya lösningar inom kundinterface en stark struktur att bygga sin verksamhet på.

Månadens citat:
”När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar”
Okänd

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages