Månadens Observation: Digitized sourcing

Table of Contents

Inköp är en av de mest transaktions-intensiva processerna som finns inom ett företag. Internt stor interaktion med R&D, Produktion och Finans. Externt omfattande transaktioner med leverantörer för direkt och indirekt material samt köpta tjänster. Historiskt har det funnits tid att köra batchvis men nu ställs det allt högre krav på momentan exekvering och analys.

SAP:s satsning på “S/4 HANA” knyter an till detta genom att möjliggöra en tätare integration mellan affärsprocesser och smartare analyser i realtid. Ett exempel är Aribas Collaborative Sourcing, där allt från sourcing och kontraktskrivande till supplier management sker digitalt på en web-baserad plattform.

Kunder som implementerat Ariba har exempelvis uppnått följande:

  • Kraftigt minskad tid som läggs ner på sourcing, i vissa fall upp till 50% samtidigt som den administrativa kostnaden sjunkit med 15%.
  • Fler kvalificerade leverantörer upptäcks med hjälp av Integrated Ariba Discovery, vilket leder till att fler leverantörer som lämnar offerter.
  • Ökade möjligheter att sourca globalt tack vare stöd för fler språk och valutor
  • Minskade leverantörsrisker genom kontinuerlig uppföljning av KPI:er och förbättringsarbete

Enbart Aribas lösningar används idag av fler än 2 miljoner företag globalt. Lösningen möjliggör en digitaliserad miljö för miljoner av inköpare och leverantörer där hela “Source-to-Pay”-processen hanteras.

Månadens citat:
“Det finns ett bättre sätt att göra det på – Hitta det!”
– från en tavla som Tomas Edison hade hängande på sitt kontor

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages