Månadens Observation: Enkla verktyg åtgärdar rotorsaken till ett problem

Visste du att:

  • “5-Varför” – var som en 4-åring och ställ frågan “varför?” 5 gånger för att nå ner till den underliggande rotorsaken.
  • ”Fiskbensdiagram” – visar orsakssambanden på ett övergripande och strukturerat sätt.
  • Stanna inte vid analysen utan ta fram en åtgärdsplan, kortsiktig och långsiktig, och genomför förbättringarna.


Månadens citat:
“For every effect there is a root cause. Find and address the root cause rather than try to fix the effect, as there is no end to the latter”
Källa: okänd

Mer från vår nyheter

Entea utställare på SAPSA Impuls

Entea utställare på SAPSA impuls på Clarion Hotel Post i Göteborg den 25 april arrangerad av SAPSA (SAP svenska användarförening).…

Nyrekrytering: Johan Estelius

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vårt senaste tillskott till vårt team, Johan Estelius. Som en senior konsult…

Nyrekrytering: Tarik Zahirovic

Vi på ENTEA är glada att kunna presentera vår senaste teammedlem, Tarik. Han är en senior konsult med gedigen verksamhetskunskap…