Månadens Observation: Enkla verktyg åtgärdar rotorsaken till ett problem

Table of Contents

Visste du att:

  • “5-Varför” – var som en 4-åring och ställ frågan “varför?” 5 gånger för att nå ner till den underliggande rotorsaken.
  • ”Fiskbensdiagram” – visar orsakssambanden på ett övergripande och strukturerat sätt.
  • Stanna inte vid analysen utan ta fram en åtgärdsplan, kortsiktig och långsiktig, och genomför förbättringarna.


Månadens citat:
“For every effect there is a root cause. Find and address the root cause rather than try to fix the effect, as there is no end to the latter”
Källa: okänd

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages