Månadens Observation: Framtidens industri

Table of Contents

Framtiden– digital och  mänsklig
Utvecklingen går snabbt och industrin måste hänga med framförallt inom digitalisering.

 • Viktiga områden i fokus:
  – Hållbarhet och resurseffektivitet
  – Flexibilitet
  – Virtuell utveckling och simulering
  – Produkt och produktionstjänstifiering
  – Säkerhet
 • Satsningar på molntjänster för att samla och bearbeta stora mängder data från tex. olika fabriker i ett företag (BIG DATA)
 • Människornas roll i framtidens industri är viktig och när det kommer till saker som kvalitetskontroll, finmotorik och känsla vinner människan fortfarande över roboten
 • Månadens citat:
  “In God we trust, all others must bring data”
  ― W.Edwards.Deming

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages