Månadens observation: Har du sett över dina tullprocesser?

Table of Contents

Visste du att:

  • Tullverket har under de senaste åren genomfört omfattande granskningar av de svenska företagens tulltillstånd.
  • Vikten av att se över sina tullprocesser och arbeta mer proaktivt är allt nödvändigare.
  • Ökade krav i tullprocesserna medför att bättre systemstöd krävs.
  • Med en integration mellan SAP ECC och SAP GTS uppfylls kravet på spårbarhet genom hela logistikflödet.


Månadens citat:
”If there is a way to delay in important decision, the good bureaucracy, public or private, will find it.”
Källa: Franz Kafka (1883-1924)

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages