Månadens observation: SAP goes Agile

Table of Contents

Visste du att:

  • Scrum som projektmetod blir allt mer populärt i SAP projekt
  • Agila projekt uppnår oftast en bättre ROI
  • Agila projekt är transparanta och ger beställaren större kontroll
  • SAP ASAP har nu en addon för Agilt arbete

Månadens citat:
“The most dangerous kind of waste is the waste we do not recognize.”
Källa: Shigeo Shingo (Japansk industri- ingenjör som utmärkte sig som en av världens ledande experter på tillverkning och Toyota Production System) / quotegarden

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages