Månadens Observation: Standard vs tredjepartslösningar

Table of Contents

Alla vill ha lösningar som är så enkla som möjligt samtidigt som de ska vara av bra kvalitet för att vara effektiva och säkra. Standard SAP eller SAP Certifierade tredjepartlösningar, hur väljer man?

Valet bör baseras på kriterier som;

  • Skalbarhet och flexibilitet för att snabbt möta ändrade affärskrav. Tänk agilt.
  • Funktionalitet / Användarvänlighet/ Tillgänglighet/ Mobilitet/ Standardisering och konfigurerbarhet m.m
  • Teknisk Arkitektur och kompabilitet
  • Referenser och certifieringar
  • Prismodell och leveransförmåga

Månadens citat:
”Everything that can be invented has been invented”.
Källa Charles H Duell, 1899

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages