Månadens Observation: Vad påverkar ditt val – vad får det för effekter i ditt projaekt?

Table of Contents

TID – ‘jag vill att det skall gå snabbt’

KVALITET – ‘jag vill att det skall bli bra’

BUDGET – ‘jag vill ha det billigt’

Vad påverkar egentligen val av deltagare i projekt, och vad får det för resultat både på kort och lång sikt?

Är det pris, kompetens, tillgänglighet, kontinuitet, lokalkännedom, tillhörighet eller något annat som spelar roll för ett bra resultat över tid?

Månadens citat:
“The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.”
Källa: Benjamin Franklin

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages