Ny affär – ENTEA hjälper företag i medicin branschen att driftsätta SAP finanslösning

Table of Contents

ENTEA hjälper ett danskt företag i medicin branschen att implementera och driftsätta en SAP finanslösning. Vi har tidigare stöttat verksamheter i andra länder inom samma koncern. Med vår T-profil hjälper vi både verksamhets- och IT sidan med rådgivning, konfigurering, stöd och utbildning.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages