Nyrekrytering: Helena Engström

Table of Contents

ENTEA förstärker sin T-profil med ytterligare en senior konsult med gedigen affärs-, IT och ERP bakgrund.

Helena startade sin karriär med 10 år inom accounting och controlling på ett multinationellt, listat bolag. Ett brinnande intresse för stöd och utveckling av affärsprocesser och ERP gjorde att hon bytte bana till IT och ger 20+ års erfarenhet av olika ERP system och implementationer. Från finansexpert i Movex (M3) till projekt- programledare, sponsor och ägare vid implementeringar och uppgraderingar av SAP och Dynamics AX/365.

Helena har haft ledande positioner inom IT och ERP sedan 20+ år tillbaka. Hon brinner för att knyta verksamheten närmare IT, samt för att hjälpa verksamheten att förbättra och effektivisera sina processer med hjälp av rätt systemstöd och organisation. Hon har arbetat mycket med förändringsledning i större ERP utrullningar för att förbereda verksamheten på den förändring systemimplementeringar och uppgraderingar innebär. Hon har skapat och drivit IT strategi med fokus på kostnadsreducering och effektivisering – inkluderande outsourcing (IaaS) och ERP roadmap.

Helena har arbetat mest inom industrin, men också i logistikföretag samt publishing. Hennes bana har färgats av automotive – från Trelleborg Industrier (Wheel Systems) till billogistik och nu senast bromssystem och bromstillbehör till lastbilar och trailers.

Helena kommer närmast från Haldex Brake Products AB där hon haft roller som Global Project Director och CIO.

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages