Månadens observation: SAP goes Agile

Visste du att:

  • Scrum som projektmetod blir allt mer populärt i SAP projekt
  • Agila projekt uppnår oftast en bättre ROI
  • Agila projekt är transparanta och ger beställaren större kontroll
  • SAP ASAP har nu en addon för Agilt arbete

(more…)

Continue Reading Månadens observation: SAP goes Agile