Månadens observation: Har du sett över dina tullprocesser?

Visste du att:

  • Tullverket har under de senaste åren genomfört omfattande granskningar av de svenska företagens tulltillstånd.
  • Vikten av att se över sina tullprocesser och arbeta mer proaktivt är allt nödvändigare.
  • Ökade krav i tullprocesserna medför att bättre systemstöd krävs.
  • Med en integration mellan SAP ECC och SAP GTS uppfylls kravet på spårbarhet genom hela logistikflödet.

(more…)

Continue ReadingMånadens observation: Har du sett över dina tullprocesser?