Månadens Observation: Enkla verktyg åtgärdar rotorsaken till ett problem

Visste du att:

“5-Varför” – var som en 4-åring och ställ frågan “varför?” 5 gånger för att nå ner till den underliggande rotorsaken.

Månadens Observation: Enkla verktyg åtgärdar rotorsaken till ett problem Read More »