Månadens observation: Är det nu ERP projekten drar igång?

Visste du att:

  • Enligt en artikel i Verkstadsforum så har det inte sedan 2008 pågått lika många ERP förstudier och initiativ som det gör just nu.
  • SAP är det affärssystem som är vanligast bland Sveriges 1000 största företag och SAP prognostiserar tillväxt kommande år.
  • Sveriges SAP konsulter har i antal sett över tiden varit konstant och senare år är trenden att de minskar.

(more…)

Continue ReadingMånadens observation: Är det nu ERP projekten drar igång?