Månadens Observation: Vad påverkar ditt val – vad får det för effekter i ditt projaekt?

TID – ‘jag vill att det skall gå snabbt’

KVALITET – ‘jag vill att det skall bli bra’

BUDGET – ‘jag vill ha det billigt’

Vad påverkar egentligen val av deltagare i projekt, och vad får det för resultat både på kort och lång sikt?

(more…)

Continue ReadingMånadens Observation: Vad påverkar ditt val – vad får det för effekter i ditt projaekt?