Månadens Observation: Vad påverkar ditt val – vad får det för effekter i ditt projaekt?

TID – ‘jag vill att det skall gå snabbt’

KVALITET – ‘jag vill att det skall bli bra’

BUDGET – ‘jag vill ha det billigt’

Månadens Observation: Vad påverkar ditt val – vad får det för effekter i ditt projaekt? Read More »