Månadens Observation: Globala utgifter för IT ökar

Enligt Gartner kommer de totala globala IT-utgifterna att öka med cirka 3,2 procent 2014 till 3.771 miljarder dollar (3.654).

Enligt observationer i tidigare månadsmail har

Månadens Observation: Globala utgifter för IT ökar Read More »