Månadens Observation: Globala utgifter för IT ökar

Table of Contents

Enligt Gartner kommer de totala globala IT-utgifterna att öka med cirka 3,2 procent 2014 till 3.771 miljarder dollar (3.654).

Enligt observationer i tidigare månadsmail har vi noterat att det nu pågår fler ERP projekt än det gjort på många år tidigare, enligt Gartners analys ses detta nu även på global nivå. Många företag går från/eller är på väg ifrån planerande till genomförande.

Företag drivs av krafter för att hitta lösningar för att vara mer sociala, mobila, molnbaserade och få snabbare information.

Månadens citat:
”If you don’t have time to do it right you must have time to do it over.”
Källa Elisabeth Stjernstoft, CIO CityMail

Mer från våra nyheter

Share this article with a friend

Create an account to access this functionality.
Discover the advantages